Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla instytucji non profit

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę ubiegać się o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłacicie jednak nawet złotówk

Czytaj więcej...

Szkolenia

Szkolenia

Z tej strony wita Państwa Teresa Grzegorzewska. Wspólnie z ekipą coachów zapraszamy na szkolenia biznesowe, spotkania menedżerskie , szkolenia kometencyjne , sprzedażowe dla ludzi biznesu, a

Najbliższe szkolenia otwarte

Najbliższe szkolenia otwarte

Serdecznie zapraszamy uczestników do udziału w nadchodzących spotkaniach: Podstawowe Mentorskie Techniki : projektowanie i inicjowanie programów mentoringowych - wyjazdowy cykl weekendowy, obie

Przedsiębiorcy wspierają wolontariat

Przedsiębiorcy wspierają wolontariat

Razem z Fundacją Training Projects uprzejmie zachęcamy do uczestniczenia w kampanii „Biznes dla sektora non profit”. W ramach tego projektu pracownicy polskich przedsiębiorstw mają niecodzien

Wsparcie - środki publiczne na szkolenia

Spis aplikacji, które otrzymają pomoc finansową w obecnym roku:

Wszechstronne unowoczesnienie modeli biznesowych pomiędzy firmą Express Kurier Dariusz Adamczyk, a firmami współpracującymi poprzez Stworzenie od nowa w pełni nowatorskiego modelu B2B

Automatyzacja modeli biznesowych zachodzących pomiędzy Arteo Sp z o.o. Spółką komandytową a jej Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B.

Kompletne zaprojektowanie e-usługi CPL - innowacyjnego narzędzia e-marketingowego do zautomatyzowanego aktualnego modelu generowania i zamieszczania spersonalizowanych ankiet sprzedażowych, zintegrowanych z reklamą banerową

Kompletne wdrożenie i wdrożenie innowacyjnej platformy B2B zamawiania usług i komunikacji ofertowej dla firm z branży wiedzy biznesowej opartej o automatyczną wymianę informacji zachodzących pomiędzy firmą Nowoczesna Firma S.A. a jej partnerami.

Budowa procesu B2B KOMAT/DOSTAWCY dla elektronicznej wymiany danych i integracji modeli biznesowych na linii KOMATU - dostawcy surowców produkcyjnych.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na system zamków łączących elementy konstrukcyjne w obiektach małej architektury, elewacji, budynków gospodarczych mało gabarytowych

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 r.

FNTS.pl Fotograf Na Twój Ślub - opracowanie platformy automatyzacji i optymalizacji procesu przygotowywania albumów z sesji ślubnych oraz komunikacji z fotografami|Innowacyjna e-usługa kształcenia specjalistów w dziedzinie systemu Linux przy wsparciu wirtualnego laboratorium oraz indywidualnej automatycznej adaptacji ścieżki mikro-kursów.

Interaktywny serwis społecznościowy SportoweSpotkania.pl integrujący ludzi czynnie uprawiających sport oraz umożliwiający organizację zajęć sportowych

Meeting.pl - innowacyjna e-usługa zautomatyzowanej współpracy pomiędzy organizatorami konferencji, spotkań biznesowych i eventów a obiektami konferencyjnymi.

Nowe układy zawierające zdelokalizowane wiązania wielokrotne do zastosowań w organicznej optoelektronice: mono-, oligo- i polimeryczne układy tiofenowe funkcjonalizowane w pozycji 3 pierścienia tiofenowego wybranymi podstawnikami zawierającymi stereogeniczny heteroatom oraz policykliczne skondensowane węglowodory aromatyczne i heteroaromatyczne.

Zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnej i praktycznej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami zachodzącymi pomiędzy przedsiębiorstwem Szach-Mat Robert Szachnowski i jego partnerami.

Opracowanie i wdrożenie w firmie SENSE consulting sp. z o.o. modelu B2B służącej do zarządzania projektami Klientów oraz świadczenia usług w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

Optymalizacja obsługi zadań serwisowych za pomocą procesu B2B i wymiany danych EDI oraz udostępnienie usługi optymalizacji przydzielania serwisantów do zadań partnerom zagranicznym

Pierwszy w Polsce - innowacyjny, autorski system IT automatyzujący i integrujący procesy biznesowe B2B w branży spedycyjnej pomiędzy Noble Shipping a partnerami biznesowymi

Program Team - projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce

Rozwój Studio55 Sp.J. poprzez wdrożenie oprogramowania umożliwiającego integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi oraz automatyzację procesów B2B

SkutecznyPsycholog.pl narzędzie ułatwiające znalezienie psychologa, psychoterapeuty lub mediatora rodzinnego po przeprowadzeniu automatycznej diagnozy potrzeb klienta.

Stworzenie i zaimplementowanie od a do Z niezależnych systemów wspierających zarządzanie osobami realizującymi projekty merchandisingowe (kompatybilne z istniejącymi systemami)

Zaprojektowanie interaktywnej platformy wspierającej proces wykończenia wnętrz dla inwestora prywatnego i usługodawców świadczących usługi w zakresie projektowania wnętrz i wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

Wdrożenie mobilnego serwisu i aplikacji mobilnych do grupowego podejmowania decyzji wykorzystywane w grach i wydarzeniach społecznych - towemade.

Zaprojektowanie internetowej platformy udostępniania zasobów informacji z dziedziny projektowo-wykonawczej wraz z usługą do kompleksowego zarządzania projektami.

Opracowanie platformy internetowej pełniącej funkcję narzędzia do skutecznego wybierania najlepszych ofert środków i sposobów dezynfekcji i higieny a także będącej największą i kompletną bazą danych o preparatach, urządzeniach i metodach dezynfekcji.|Zaprojektowanie platformy klasy B2B w przedsiębiorstwie Poznańskie Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami.

Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych.

Wstępne opracowanie platformy B2B w celu zoptymalizowania procesów biznesowych pomiędzy BSSG Sp. z o.o., ResMedia Robert Kożuchowski oraz Skłodowscy Sp. z o.o.

Uzyskanie ochrony patentowejna wynalazek: Urządzenie mikroprzepływowe i układ mikroprzepływowy obejmujący jedno lub więcej urządzeń mikroprzepływowych.

Formalne zgłoszenie ochrony patentowej na terytorium Polski oraz komercjalizacja wynalazku pt.: Podwójnie skręcone oligonukleotydy interferujące z mRNA genu dla integryny 3 (siRNA) stosowane w terapii przeciwnowotworowej i przeciwprzerzutowej opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A.Nasulewicz, J.Wietrzyk,  K. Szczaurska-Nowak

Wdrożenie dedykowanego, modułowego systemu mobilnego B2B w przedsiębiorstwie Cora w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących między przedsiębiorstwem Cora, a przedsiębiorstwami partnerskimi.

Zaimplementowanie od podstaw i integracja systemów klasy B2B do zarządzania procesami kadrowymi, zarządzania wiedzą i informacją oraz standardami merchandisingowymi i sprzedażą z systemami Partnerów w celu kompleksowego zarządzania wybranymi procesami biznesowymi

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego modelu B2B usprawniającego realizację modeli biznesowych między firmą Sommerrey & Furmaga Kancelaria radców Prawnych Spółka partnerska a jej partnerami biznesowymi.

Wdrożenie zdalnego modelu B2B w przedsiębiorstwie automatyzującego procesy biznesowe Wnioskodawcy z kluczowymi Partnerami księgowymi oraz prawnymi. |Zaimplementowanie od podstaw modułowego dedykowanego modelu B2B w firmie Efli sp. z o. o. celem digitalizacji realizowanych modeli biznesowych oraz zaimplementowanie od a do Z procesu udostępnianego w formule SaaS

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu B2B integrującego procesy biznesowe spółki BUDCHEM ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY PIOTR WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA oraz jej Partnerów handlowych.

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych, informacji i modeli handlowych

Wdrożenie modelu B2B działającego w modelu SaaS zwanego Platformą Partnerów w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Turbo-Tec a partnerami

Zaimplementowanie od podstaw procesu B2B oraz Strategic Analysis Tools - narzędzia działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą AK Consulting a partnerami

Wdrożenie procesu wsperającego procesy handlowe i logistyczne w firmie Jerzy Kowenzowski T E G A PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG EXPORT-IMPORT

Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazku "Sposób wytwarzania grafenu płatkowego na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu w roztworach".

Wsparcie na pozyskanie ochrony patentowejwynalazku: Metoda wykorzystania napędów podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do poprawy własności manewrowych całego zestawu”

Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru procesu wzbogacania węgla w zakładach przeróbczych.

Zwiększenie konkurencyjności korporacji ROLL - PAP Żochowska Monika na rynkach zagranicznych, poprzez zaimplementowanie od a do Z działań eksportowych zaprojektowanych w Planie Rozwoju Eksportu.


Tagi:
Losowy

Seminaria dla uczniów – wyjazdy do Wielkiej Brytanii

Nasi konsultanci realizują warsztaty i certyfikacje wyrównawcze dla nastolatków przeprowadzających się z rodzinami do Ameryki lub krajów Zjednoczonego Królestwa. Pozwalaja one na bezpieczną prawnie migrację do tamtejszej placówki szkolnej. W tym semestrze prowadziliśmy m.in. niżej opisane seminaria: Formalna d

Czytaj więcej...