Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla instytucji non profit

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę ubiegać się o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłacicie jednak nawet złotówk

Czytaj więcej...

Szkolenia

Szkolenia

Z tej strony wita Państwa Teresa Grzegorzewska. Wspólnie z ekipą coachów zapraszamy na szkolenia biznesowe, spotkania menedżerskie , szkolenia kometencyjne , sprzedażowe dla ludzi biznesu, a

Najbliższe szkolenia otwarte

Najbliższe szkolenia otwarte

Serdecznie zapraszamy uczestników do udziału w nadchodzących spotkaniach: Podstawowe Mentorskie Techniki : projektowanie i inicjowanie programów mentoringowych - wyjazdowy cykl weekendowy, obie

Przedsiębiorcy wspierają wolontariat

Przedsiębiorcy wspierają wolontariat

Razem z Fundacją Training Projects uprzejmie zachęcamy do uczestniczenia w kampanii „Biznes dla sektora non profit”. W ramach tego projektu pracownicy polskich przedsiębiorstw mają niecodzien

Seminaria dla uczniów – wyjazdy do Wielkiej Brytanii

Nasi konsultanci realizują warsztaty i certyfikacje wyrównawcze dla nastolatków przeprowadzających się z rodzinami do Ameryki lub krajów Zjednoczonego Królestwa. Pozwalaja one na bezpieczną prawnie migrację do tamtejszej placówki szkolnej. W tym semestrze prowadziliśmy m.in. niżej opisane seminaria: 

Formalna definicja kursów nr C76/UK:

Studia IB Mathematical przygotowują studentów do testu maturalnego International Baccalaureate na poziomie standardowym. Ma na celu dostarczenie absolwentom umiejętności radzenia sobie z matematycznymi wymaganiami społeczeństwa technologicznego, tematy kursu zawierają funkcje liniowe, kwadratowe i wykładnicze, rozwiązania i wykresy; opisowe statystyki; aplikacje statystyczne; analiza danych, w tym gromadzenie, obliczanie i prezentacja danych; ustaw operacje, logikę i prawdopodobieństwo; geometria i trygonometria; modele matematyczne; i wprowadzenie do rachunku różniczkowego.

Definicja programów nr N95/UK:

Symulowane Warsztaty procesów politycznych zapewniają studentom możliwość konfrontacji i rozwiązywania problemów krajowych i międzynarodowych poprzez odzwierciedlanie lokalnych, krajowych lub międzynarodowych organów rządowych. Programy te koncentrują się na stosunkach rządowych i międzynarodowych, rozwiązywaniu konfliktów oraz politykach i procedurach rządowych. Tematy warsztatów mogą obejmować symulacje procesów sądowych oraz krajowe lub międzynarodowe organizacje rządowe.

Charakterystyka programów nr B45/USA:

Warsztaty International Baccalaureate (IB) Sciences, Middle Years Programme zapewniają studentom wiedzę i zrozumienie naukowego podejścia do rozwiązywania problemów. Może być zorganizowany jako biologia, chemia i fizyka lub jako zintegrowany kurs nauk. Kurs wymaga od studentów formułowania hipotez, projektowania i przeprowadzania eksperymentów w celu ich przetestowania i oceny wyników.

Opis kursów nr J14/UK:

Life and Physical Sciences (Nauki przyrodnicze i fizyczne) Szkolenia uzupełniające, które mają być realizowane dodatkowo lub w koordynacji z innymi kursami z życia i fizyki, zapewniają instruktaż pomagający studentom w zdobywaniu umiejętności związanych z nauką, aby uczniowie uzyskali niezbędne umiejętności na poziomie klasy lub osiągnęli pożądany poziom kompetencji.

Opis kursów nr F38/UK:

Programy liturgiczne i modlitewne są bardzo zróżnicowane, zazwyczaj w zależności od religii, ale ogólnie starają się informować uczniów o znaczeniu i przesłaniu kultu publicznego i prywatnego. Treści merytoryczne zazwyczaj uwzgledniają w programie badanie lub eksplorację wspólnych rytuałów, mówionych lub śpiewanych modlitw oraz przestrzeganie sakramentów.

Charakterystyka programów nr J71/USA:

Warsztaty "Dramat (edukacja wczesnoszkolna)" zapewniają odpowiednie dla rozwoju zajęcia, umożliwiające studentom wyrażanie się poprzez dramatyczną grę i opowiadanie historii. Konkretna treść kursu jest zgodna z istniejącymi standardami stanowymi w zakresie wczesnej edukacji.

Definicja programów nr L65/USA:

Programy matematyczne (przedszkole) zazwyczaj wprowadzają i wzmacniają podstawowe pojęcia matematyczne, takie jak liczenie całych liczb i rozumienie wzorców, czasu i pieniędzy. Konkretna treść zależy od standardów stanowych dla przedszkola.


Tagi:
Losowy

Wyjazdy anglojęzyczne

Szkolenia międzynarodowe Do tej pory uczestniczyliśmy w następujących sympozjach, szkoleniach a także wyjazdach anglojęzycznych: Technologie i aplikacje internetowe (iTAP), 2010 , ParyżGeneza i ewolucja jamy magnetronowej (CAVMAG), 2010 , AtenyUsługi internetowe (ECOWS), 2006 r. 4. Europejska IEEE, GdańskLogika w naukac

Czytaj więcej...